Thursday, July 27, 2017

Kiến thức giới tính

Kiến thức giới tính
Những kiến thức giới tính cơ bản như: sức khỏe giới tính, sức khỏe sinh sản, nghệ thuật và lưu ý trong chuyện quan hệ tình dục bạn nên tìm hiểu để chăm sóc sức khỏe bản thân và bạn tình một cách tốt nhất.